Fusjon mellom AS Procurator og NRP Business Management AS

 NRP-logologo


Vi har med dette gleden av å informere om at det er besluttet fusjon mellom søsterselskapene AS Procurator og NRP Business Management AS.Fusjonen vil bli gjennomført i april/mai 2017, etter kreditorfristens utløp.


Selskapene har i stor grad sammenfallende virksomhetsområder, og fusjonen er en offensiv og strategisk satsning for å videreutvikle selskapene til det beste for selskapenes kunder, ansatte og aksjonærer.

Selskapene opererer i en bransje med svært rask teknologisk utvikling, samtidig som nye og større aktører kommer til. Det fusjonerte selskapet vil få økt kraft til å delta i utviklingen, samtidig som det bygges et stort og meget kompetent fagmiljø. 

Det fusjonerte selskapets kjerneområder vil fortsatt være forretningsførsel, regnskapsførsel og rådgivning for investeringsselskaper, fond, stiftelser, eiendoms- og shippingselskaper samt rådgivning knyttet til skatt/avgift, restrukturering og generasjonsskifte. Selskapet har i tillegg tillatelse fra Finanstilsynet til å opptre som depotmottaker for bestemte alternative investeringsfond (AIF’ er).

Det fusjonerte selskapet vil få 56 ansatte, og en samlet omsetning på ca. NOK 85-90 mill. Selskapet vil levere årsregnskap og likningspapirer for ca. 1.000 selskaper, samt ca. 150 private selvangivelser. Selskapet får gjennom fusjonen samlet betydelig kompetanse og erfaring innenfor et bredt spekter, og vil være et Kompetansehus der våre kunder kan motta tjenester av høy kvalitet innen våre kjerneområder.

Juridisk sett er AS Procurator det overtakende selskap i fusjonen, og det nye selskapsnavnet blir NRP Procurator AS. Selskapet eies med ca. 66% av Ness, Risan & Partners AS, mens øvrige aksjer eies av 11 ansatte i selskapet. Daglig leder i NRP Business Management AS, Ole Joachim Jonstang, blir daglig leder i det fusjonerte selskapet. Nåværende daglig leder i AS Procurator, Ingvild Hopland, fortsetter som en sentral del av ledelsen i det fusjonerte selskapet. Selskapet vil fra august 2017 bli samlokalisert i Haakon VIIs gate 1, sammen med øvrige deler av NRP-konsernet. 

For våre kunder skal fusjonen utelukkende oppleves positivt, ved at selskapet styrkes og man får tilgang på ytterligere kompetanse og tjenester. Kundene beholder sin nåværende kontaktperson/forretningsfører. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Dersom det er spørsmål kan disse rettes til:

Ole Joachim Jonstang, epost oj@nrp.no mobil 920 57 545

Ingvild Hopland, epost inho@procurator.no mobil 481 30 427